Dicky Woodstock Popfestival

He'j iets gevonden of ben je iets kwiet? Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival naar het muntenhok gebracht. 
Vanaf de maandag na het festival worden alle gevonden voorwerpen gebracht naar Cafe de Karre in Tuk.

Cafe de Karre
Tukseweg 186, Tuk
0521-515393