Dicky Woodstock Popfestival

‹ Ga terug

De wetgeving bepaald dat er niet gerookt mag worden in festivaltenten. Wij als organisatie doen er alles aan om roken in de tenten te voorkomen. Graag van een iedere roker begrip en hulp om de erg hoge geldboetes (per tent!) te voorkomen!

´Een biertie en peukie smaakt net zo lekker buiten de tent´

´Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht. Dit betekent een rookverbod in alle festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes. Bij constatering van het overtreden van deze wet zal verlangd worden om rookwaren te doven en het gebruik te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival worden ontzegd.´

Wat gebeurt er als je wel rookt?

https://www.youtube.com/watch?v=1ItQd4RfLJc